Ceník procedúr stredisko Podbrezová

Elektroliečebné procedúry (jedno ošetrenie):

Liečba galvanickým prúdom 6,00 €
Liečba diadynamickým prúdom 6,00 €
Liečba interferenčným prúdom 6,00 €
Elektrogymnastika 6,00 €
Elektrostimulácia 6,00 €
Ultrazvuk 6,00 €
Tens prúdy 6,00 €
Magnetoterapia 6,00 €
Rebox 6,00 €
Fototerapia – Bio lampa 6,00 €
Prístrojová lymfodrenáž 30min 6,00 €
Lokálna kryoterapia 4,00 €
Lekárske vyšetrenie
vstupné 12,00 €
kontrólne 8,00 €
Zaškolenie obsluhy terapeutického laserového prístroja 1 osoba 9,00 € /za každú začatú hodinu

Individuálna a skupinová liečebná telesná výchova (LTV)

Individuálna LTV so zameraním na zvýšenie svalovej sily, zlepšenie rozsahu pohybu, využitie náradia, liečba k sebestačnosti) 8,00 €
Individuálna LTV – špeciálna  (KABAT, BOBATH, VOJTA) – pri poruchách periférneho a centrálneho systému 10,00 €
Skupinová LTV na zvýšenie svalovej sily, obratnosti, koordinácie, spinálne cvičenia, cvičenie s náradím, hydrokinezioterapia, využitie techník SM Systém, Kaltenborn, Joga. 10,00 €
Mäkké mobilizačné techniky (PIR, AGR, trakčné techniky) na chrbtici a periférnych kĺboch, svaloch, koži 10,00 €
Odborná inštruktáž I. oboznámenie s obsluhou pomôcok, kompenzačných pomôcok, prístrojov 3,00 €
Inštruktáž o posturálnej životospráve 3,00 €
Sociálno-verbálna intervencia 3,00 €
Základné testovacie metódy 2,00 €
Špeciálne testovacie metódy (svalový test, vyšetrenie skrátenia svalov, oslabených svalov chrbtice) 6,00 €
Kinesiotaping – podporná liečba pri akútnych a chronických problémoch pohybového aparátu: 3,00 €
Laseroterapia 2,00 €/min.
Povrchová aplikácia tepla použitím rašelinových termonosičov 6,00 €
Andulačná terapia 6,00 €
Oxygenoterapia 6,00 €
Aromaterapia 2,00 €
Muzikoterapia 2,00 €

Pri kúpe rehabilitačných procedúr na poukážku (zakúpenie minimálne 5. procedúr naraz)* má pacient nárok na zľavu vo výške 16,70%.

*pri rehabilitačných procedúrach: TENS, Magnetoterapia, Povrchová aplikácia tepla, Laseroterapia, Andulačná terapia, Prístrojová lymfodrenáž

V Podbrezovej, dňa 04.05.2018
Ing. Mária Niklová
riaditeľka spoločnosti