• Hĺbková laserová terapia
výhody liečby laserom

INDIKÁCIE

• Pooperačné a poúrazové stavy
• Štrukturálne a funkčné poruchy pohybového systému
• Poranenia svalov (preťaženie, natiahnutie, natrhnutie)
• Poranenia šliach
• Poranenia kĺbov (distorzia, subluxácia, luxácia)
• Zápaly svalov, šliach a kĺbov
• Zlomeniny
• Bolesti temporomandibulárneho kĺbu
• Obrna n.facialis
• Neuralgia n. trigeminus
• Akútne a chronické sinusitídy
• Bolestivé syndrómy C, Th a LS chrbtice
• Bolesti kĺbov (pleca, lakťa, zápästia, prstov, bedra, kolena, členka, päty)
• Myofasciálne trigger points
• Artritická bolesť
• Fybromyalgie
• Periférne parézy
• Neuralgie a neuritídy
• Jazvy (nehojace sa, aktívne, keloidné)
• Vredy a dekubity

kontraindikácie liečby laserom

KONTRAINDIKÁCIE

• Aplikácia na oblasť brucha a krížov u tehotných žien
• Onkologické ochorenia
• Aktívne krvácanie
• Aplikácia u detí
• Horúčka
• Aplikácia na oblasť oblasť štítnej žľazy, vaječníkov a semenníkov
• Epilepsia
• Priama aplikácia na oblasť kardiostimulátora
• Pacienti užívajúci drogy a steroidy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Laserová liečba v Bratislave - bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, bolesti hlavy, liečba pre športovcov
1

HLAVA, TVÁR A KRK

 • • Bolesť hlavy
 • • Spazmy šijového svalstva
 • • Bolesti temboromandibulárneho kĺbu /sánkového kĺbu/
 • • Obrna nervus facialis
 • • Neuralgia n. trigeminus
 • • Akútne a chronické sinusitídy
 • • Radikulopatia
 • • Facetový syndróm
 • • Hernia krčného disku
 • • Akútne a chronické zranenie krčných stavcov

2

RAMENO

 • • Bolesť a zhoršená pohyblivosť v ramennom kĺbe
 • • Poranenia a zápal manžety rotátorov
 • • Osteoartritída
 • • Burzitída
 • • Artróza plecového kĺbu
 • • Akromioclaviculána artróza
 • • Tendosynovitída šliach ramena
 • • Akútna a subakútna svalová lézia

3

HRUDNÍK

• Poranenia svalov
• Spazmy paravertebrálneho svalstva
• Po operáciách hrudnej chrbtice

4

LAKEŤ

 • • Bolesť a zhoršená pohyblivosť v lakťovom kĺbe
 • • Mediálna a laterálna epikondylitída (golfový a tenisový lakeť)
 • • Olekranická burzitída
 • • Tendinitída tricepsu
 • • Akútna a subakútna svalová lézia

5

ZÁPÄSTIE A RUKA

 • • Bolesť a zhoršená pohyblivosť ruky a zápästia
 • • Artritída
 • • Tendinitída
 • • Rádiokarpálna artróza
 • • De Quervainova choroba
 • • Syndróm karpálneho tunela
 • • Akútna a subakútna svalová lézia

6

CHRBTICA

 • • Bolesť C, Th, LS chrbtice
 • •  Hernia discu
 • •  Radikulopatie
 • •  Akútne a chronické lumbago
 • •  Facetový syndróm
 • •  Svalové spazmy
 • •  Akútna a subakútna svalová lézia

7

PANVA A BEDROVÝ KĹB

 • • Bolesť a zhoršená pohyblivosť v oblasti bedrového kĺbu
 • • Koxartróza
 • • Osteoartritída bedrového kĺbu
 • • Trochanterická entezopatia a trochanteritída
 • • Burzitída
 • • Bolesť v oblasti inguiny
 • • Adduktorová tendinitída
 • • Syndróm musculus piriformis
 • • Akútna a subakútna svalová lézia

8

KOLENÁ

 • • Bolesť a zhoršená pohyblivosť v oblasti kolenného kĺbu
 • • Tendinitída
 • • Meniskopatia
 • • Artróza a chondropatia
 • • Poranenie a poškodenie skrížených a bočných väzov
 • • Poranenie vnútorného a vonkajšieho menisku
 • • Akútna a subakútna svalová lézia
 • • Patelofemorálny bolestivý syndróm

9

ČLENOK A NOHA

• Bolesť a zhoršená pohyblivosť v oblasti členku a nohy
• Distorzia členkového kĺbu
• Zápal a poranenie achilovej šľachy
• Artritída palca
• Bolesti spojené s calcar calcanei /pätovej ostrohy/
• Plantárna fascitída
• Stresové zlomeniny
• Diabetická neuropatia
• Akútna a subakútna svalová lézia

Účinky laserovej terapie

liečba laserom - analgetický účinok
ANALGETICKÝ

• Zvýšenie hladiny beta endorfínov
• Zvýšenie produkcie oxidu dusnatého
• Zníženie hladiny bradykinínu
• Normalizácia Iónových kanálov
• Blokovanie depolarizácie C vlákien aferentných nervov
• Nárast potenciálu nervových buniek
• Zrýchlenie vylučovania acetylcholínu
• Oživenie a regenerácia nervových buniek

protizápalový a protiopuchový účinok liečby laserom v Bratislave
PROTIZÁPALOVÝ A PROTIOPUCHOVÝ

• Stabilizácia bunkovej membrány
• Zvýšenie tvorby ATP a jej syntézy
• Stimulácia prekrvenia
• Zrýchlenie leukocytovej aktivity
• Zvýšenie syntézy prostaglandínov
• Redukcia interleukínov 1
• Zlepšenie lymfocytovej reakcie
• Urýchlenie angiogenézy – novotvorba ciev
• Teplotná modulácia
• Zvýšenie úrovne SOD antioxidantu (Superoxiddismutáza)
• Zníženie C-reakčného proteínu a množstva neopterínu

laserová terapia - rýchle hojenie poranení
RÝCHLEJŠIE HOJENIE TKANIVA

• Zlepšená leukocytová infiltrácia
• Zvýšená makrofágová aktivita
• Zvýšená neovaskularizácia – novotvorba kapilár
• Zvýšenie tvorby fibroblastov – väzivových buniek
• Zvýšenie tvorby keratínocytov
• Podpora rýchlejšej epitelizácie
• Zvýšenie proliferácie buniek
• Vyššia pevnosť zhojených tkanív
• Nárast okysličenia a výživy tkaniva

Liečba laserom v Bratislave - laserterapia - bez nežiadúcich účinkov, redukcia zápalov, podpora nikrocirkulácie

Mechanizmus účinkov laseroterapie

• Poškodené bunky, ktoré sú nedostatočne okysličované v dôsledku zápalu, opuchu alebo traumy preukazujú signifikantne vyššiu odpoveď na laserovú terapiu ako normálne zdravé bunky.

• Na bunkovej úrovni sú fotoreceptory, ktoré po stimulácii hĺbkovo prenikajúcimi fotónmi, aktivujú biochemickú kaskádu dejov vedúcich ku zvýšeniu DNA / RNA syntézy, bielkovinovej a kolagénovej syntézy a zvýšeniu bunkovej proliferácie.

• Výsledkom týchto reakcií je rýchla regenerácia, normalizácia a hojenie poškodeného tkaniva. Stimulácia fotónmi je spúšťacím mechanizmom týchto metabolických zmien.

l

MUDr. Michaela Randušková

lekár / praktik
randuskova@mbox.zelpo.sk

ŽP REHABILITÁCIA s.r.o.

Námestie SNP č. 2 – Obchodná ul. č. 6
Polyfunkčný dom Zlatý jeleň
811 06 Bratislava

MUDr. Milada Gulánová, CSc

lekár FBLR, garant, odborný zástupca

© Copyright 2016 – ŽP REHABILITÁCIA s.r.o.